06-01-09

.
Grauwwitte schoonheid,

vet gepimpt met gekleurde
borden. Blauw en rood.